Blekingesamlingen

Blekingesamlingen innehåller media om Blekinge med koncentration på Ronneby.
Du hittar den på nederplan på Ronneby stadsbibliotek.

Här finns en komplett utgåva av Blekingeboken som referensexemplar och för
hemlån. Förutom böcker innehåller samlingen små häften, artiklar, filmer, tidskrifter
och musik. Av utrymmesskäl är dubletter och en del material som rör andra
kommuner än Ronneby undanställda i magasinet. Hittar du inte det du söker så fråga
personalen. Det mesta materialet går att låna hem, annat får du studera på plats.
Den lokala tidningen Ronnebyposten finns på mikrofilm, utgiven år 1894-1972. Den
är placerad i släktforskarrummet på andra våningen.

Övriga bibliotek har egna mindre Blekingesamlingar.

Hur hittar jag i materialet?

För att snabbt hitta rätt material är bibliotekets katalog, Databas Blekinge och
databasen Småland, Öland & Blekinge (SÖB) utmärkta hjälpmedel. I de två senare
får du hänvisningar till böcker, artiklar (såväl i årsböcker som i tidningar/tidskrifter)
och andra media med anknytning till Blekinge. Allt nytt material läggs in i SÖB,
Databas Blekinge är inte uppdaterad sedan 2006.

Språk