Datorer och internet

Behöver du en dator för internet, studier eller informationssökning?
Vi har datorer med ordbehandling och tillgång till internet som du kan använda gratis. På Ronneby stadsbibliotek finns bokningssystemet Netloan. Där behöver du ett lånekort och PIN-kod för kunna använda datorerna. Du kan sitta vid datorerna i max 2 timmar per dag. Saknar du lånekort hjälper biblioteksperonalen dig. Ta med legitimation. 

Är du på tillfälligt besök hjälper personalen dig att logga in.

Regler för användning av bibliotekets datorer

Vi tillåter inte att du på bibliotekets datorer besöker sidor, tittar på film eller spelar datorspel med pornografiskt, rasistiskt eller våldsamt innehåll. Du ska inte heller bete dig kränkande mot någon annan person när du är ute på nätet eller på sociala medier. Du får inte ladda ner eller installera någon annan programvara än den som finns på datorerna. För övrigt ska du använda utrustningen varsamt och respektera alla former av copyright. Ingen förtäring av mat och dryck är tillåten vid bibliotekets datorer. Användare som bryter mot dessa regler stängs av.

Du som vill släktforska

På Ronneby stadsbibliotek finns en dator där släktforskarprogrammen finns
tillgängliga. Den står på andra våningen. Du måste anmäla till personalen om du vill
använda denna dator för släktforskning. Datorn kan bokas i fyra timmar.

Klicka här för att boka dator hemifrån.

På stadsbiblioteket finns även en Mediedator med Adobe programmen installerade. Denna är till är dig som vill kunna redigera dina foton, göra affischer, inbjudningskort eller liknande och har behov av exempelvis Photoshop eller Indesign. 
Denna dator bokar du genom att kontaka biblioteket. Personalen hjälper dig sedan att logga in. Datorn får användas i 4 timmar åt gången. 

Skriva ut

Utskrifter kostar 2kr/A4 och 4kr/A3.

Du kan skriva ut på alla biblioteken i Ronneby. Utskriften hämtar du själv i kopieringsmaskinen och betalar i disken.

Det går inte att skriva ut från det trådlösa nätverket.

Trådlöst nätverk

Du kan ta med dig din egen dator/surfplatta och använda vårt trådlösa nätverk på alla folkbiblioteken i Ronneby. Du behöver logga in för att få tillgång till nätverket. Koppla upp dig mot Ronneby Guest och registrera dig. Användning av det trådlösa nätverket är kostnadsfritt.

Kopiator

Vi har kopieringsmaskiner på alla biblioteken. 

Du kan kopiera i A4 och A3, svart/vitt eller färg.

Kopior: 2 kr/A4, 4kr/A3

Scanner

Scanner finns på alla biblioteken i Ronneby.

Det är kostnadsfritt att scanna.

Faxa

Det finns möjlighet att skicka fax på Ronneby stadsbibliotek. 

Fax: 2kr/sida 

 

Språk