För pedagoger

Den här sidan är för dig som är lärare eller arbetar inom förskolan.

Böcker till förskolor

På stadsbiblioteket finns en stor samling bilderböcker utvalda för förskolebarn.
Förskolans personal är välkommna att låna ur den. Vi plockar gärna ihop en boklåda
som ni hämtar själva efter beställning.

 

Språkpåsar

Språkpåar

För närvarande finns det 10 stycken språkpåsar på biblioteket. Tanken med påsarna är att familjer med annat språk än svenska, med förskolans hjälp, ska kunna läsa för sina barn, och i förlängningen hitta till biblioteket för att låna mer. Än så länge finns det endast språkpåsar på arabiska, men skulle efterfrågan för andra språk finnas skulle ytterligare påsar kunna skapas längre fram. 
Förskolorna kan låna påsar på avdelningens bibliotekskort. Från förskolan kan sedan familjer låna hem en påse. Den enskilda förskolan väljer själv ett enkelt system för att bokföra vilken familj som har lånat vilken påse. När förskolan lånar påsar på biblioteket får förskolan
2 månaders lånetid. Förskolan i sin tur bestämmer själv hur länge varje familj får låna påsen. 

Vad finns i en påse?

  • 5 böcker med parallelltext på svenska och arabiska. 
  • En innehållsförteckning.
  • En sticka med säsongens öppettider för biblioteken. Dessa byts ut efterhand så att det alltid finns aktuella öppettider.
  • Säsongens programfolder, som även denna byts ut efter hand.

Hur många påsar får man låna?

Först till kvarn gäller, alla förskolor får låna efter behov och efterfrågan. Påsarna kan reserveras om inga finns inne, eller om de inte finns tillgängliga på förskolans närmsta bibliotek. 

Vid frågor eller problem, kontakta:

Tuija Roxling: 0457 - 617516, tuija.roxling@ronneby.se
Louise Andersson: 0457 - 617480, louise.andersson1@ronneby.se

 

Besök biblioteket med förskolegrupper

Kom gärna till biblioteket med er förskolegrupp. Ring i förväg och boka tid.
Detta eftersom vi ofta har skolklasser på besök.

 

Bokprat

På alla bibliotek i kommunen tar vi emot skolklasser. De erbjuds bokprat och
möjlighet att låna böcker. Vid bokpraten berättar vi om några böcker och barnen har
sedan möjlighet att låna.

Kontakta ert närmaste bibliotek för att få veta mer.

Inför sitt första bokade besök på biblioteket får eleverna ett förbindelsekort som föräldrarna ska fylla i.
När sedan eleverna kommer till biblioteket har vi gjort lånekort till dem.Språk

Kontakt