Läsa på annat sätt

Att läsa på annat sätt

Läsglädje kan förmedlas i många former. För barn med funktionsnedsättning erbjuder biblioteket
många olika sätt att läsa på. Anpassade medier hittar du bland annat på bibliotekets
Äppelhylla.

Bok och DAISY

Den tryckta boken tillsammans med inläsningen på DAISY-skiva. DAISY-formatet läser du
med hjälp av en särskild spelare, eller i dator med ett särskilt läsprogram för DAISY-talböcker

Teckenspråksfilm

Video med sagor och berättelser på teckenspråk.

Tecken som stöd

Böcker med vanlig text och bilder på tecken.

Taktila bilderböcker

Bilderböcker där man med hjälp av händerna känner vad som finns på boksidan.

Punktskriftsböcker

Böcker med text i punktskrift.
Interfolierade böcker har vanliga bilder och punktskrift på
genomskinliga sidor.

Lättlästa böcker

Böcker med lättläst text. Ofta med många bilder.

Egen nedladdning av DAISY

En tjänst för dig som lånar DAISY-talböcker. Med "Egen nedladdning" kan du själv ladda ned
talböcker direkt från Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) webbkatalog, Legimus. Du
söker och väljer själv din litteratur. Tjänsten är förstås kostnadsfri. Hör av dig till biblioteket så
berättar vi mer.

Språk