Program- och utställningsverksamhet

Vill du ställa ut på Ronneby bibliotek
eller ordna ett program?

På våra bibliotek finns det möjlighet att anordna utställningar och program.
Syftet är att erbjuda lokala ideella föreningar, organisationer och enskilda att visa upp sin verksamhet och att erbjuda biblioteksbesökarna variation i vår verksamhet och visa på bredden i Ronnebys lokala kulturutbud

Beskriv kortfattat om din utställning/ditt program samt skicka med bilder, material och text som du vill ställa ut!

Villkor

Innehållet i program eller utställningar får inte strida mot svensk lagstiftning eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vi tillåter heller inga utställningar eller program som önskar marknadsföra eller propagera för ett politiskt eller religiöst budskap.

Utställaren ordnar själv med alla praktiska göromål kring utställningen,
bygger och plockar själv ner sin utställning på anvisad plats och ordnar med vernissage eller andra aktiviteter som är knutna till utställningen.
Utställaren får bara ställa ut sådant som man överenskommit med Ronneby bibliotek om.

Vid försäljning ansvarar utställaren för allt praktiskt kring betalning och utlämning av konstverk. Biblioteket hjälper till med att anteckna kontaktuppgifter.

Ronneby bibliotek ansvarar inte för eller bevakar utställningen. Lokalen är låst och larmad nattetid, men obevakad under bibliotekets öppettid. Ronneby bibliotek ersätter inte skadat eller försvunnet material. Utställaren ansvarar själv för eventuell försäkring av utställningen alternativt ställer ut på egen risk.

Ronneby bibliotek kan tillhandahålla utställningsskärmar.
Biblioteket hjälper till med marknadsföring av program/utställning samt produktion av affischer som sedan sprids digitalt via bibliotekets kanaler.

Välkommen med din förfrågan till:
Marielle Nielsen
Program och utställningsansvarig
marielle.nielsen@ronneby.se
0457 61 75 18

Språk