Kopior

Kostnad för utskrifter och kopior:
A4: 2 kr./papper
A3: 4 kr./papper.
Fax: 2 kr/sida.
Kopior från andra svenska bibliotek: 50 kr./artikel.
Kopior från bibliotek utanför Sverige, via fjärrlån: faktisk kostnad.

Nytt lånekort

Att skaffa lånekort är gratis. Skulle du däremot tappa bort ditt kort kostar ett nytt lånekort 20 kr för vuxna.

Förseningsavgifter

Förseningsavgifter tas ut på böcker och annat som lånats på vuxenkort. För låntagare upp till 16 år är det inga avgifter.

Om lånetiden överskrids påförs låntagaren automatiskt en förseningsavgift. Den är 2 kronor/media och dag.
Max avgift 50 kronor/ media.
Påminnelse skickas från biblioteket efter 10 dagar, efter ytterligare 21 dagar skickas en räkning på mediet du inte lämnat tillbaka.
I räkningen ingår även en expeditionsavgift på 40 kronor

Lånestopp och förstörda medier

Du får inte låna om du har en räkning eller en skuld på 150 kronor eller mer.
Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts enligt följande:

Böcker, vuxenlitteratur: 250 kr.
Böcker, barnlitteratur: 100 kr.
Musik-CD: 150 kr.
Språkkurser: 700 kr.
Tidskrifter: 50 kr.
TV-spel: 500 kr.
Ljudböcker: 250 kr.
DVD: 500 kr.
Bok med CD eller DAISY: 250 kr.
Fjärrlånade media: avgift bestäms av utlånande bibliotek.

Avgifterna gäller enbart media som lånats på vuxens lånekort. För media som lånats
av barn upp till 16 år på egna lånekort tas inte ut några avgifter. Avgifterna är satta
efter bibliotekets inköpspriser.
Den skadade boken blir inte din egendom även om du betalt för den och kan inte
ersättas av en nyköpt bok.

Språk