Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020 - 2023

Enligt 17§ i bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun ha en politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska bedrivas och utvecklas.

Inom Ronneby kommun finns två olika typer av bibliotek – folkbibliotek och skolbibliotek.

Biblioteksplanen för Ronneby kommun är antagen av Teknik-, fritid- och kulturnämnden och utbildningsnämnden, som är huvudman för respektive biblioteksverksamhet, samt kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ.

Ronneby kommuns biblioteksplan presenterar hur biblioteksverksamheten i kommunen ser ut och är organiserad, och vilken inriktning verksamheten ska ha fram till och med 2023.
Biblioteksplanen är utformad utifrån kommunens befolkningsmässiga förutsättningar och därmed aktuell budget, lokal- och personalstruktur samt utifrån såväl styrande och lagstadgande som mer övergripande dokument.

Aktuell biblioteksplan gäller under tiden 2020-2023.

Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020 - 2023 (pdf, 665Kb, öppnas i nytt fönster)

Medieplan för Ronneby folkbibliotek 2019 - 2021

Medieplanen är ett viktigt styrinstrument och ett komplement till biblioteksplanen för Ronneby bibliotek.

Medieplan för Ronneby folkbibliotek 2019 - 2021 (pdf, 384kb, öppnas i nytt fönster)

Språk