Biblioteksplan för Ronneby kommun 2017 - 2019

Enligt 17§ i bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun ha en politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska bedrivas och utvecklas.

Inom Ronneby kommun finns två olika typer av bibliotek – folkbibliotek och skolbibliotek.

Biblioteksplanen för Ronneby kommun är antagen av fritid- och kulturnämnden och utbildningsnämnden, som är huvudman för respektive biblioteksverksamhet, samt kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ.

Ronneby kommuns biblioteksplan presenterar hur biblioteksverksamheten i kommunen ser ut och är organiserad, och vilken inriktning verksamheten ska ha fram till och med 2019.
Biblioteksplanen är utformad utifrån kommunens befolkningsmässiga förutsättningar och därmed aktuell budget, lokal- och personalstruktur samt utifrån såväl styrande och lagstadgande som mer övergripande dokument.

Aktuell biblioteksplan gäller under tiden 2017-2019.

Biblioteksplan för Ronneby kommun 2017 - 2019 (pdf, 866Kb, öppnas i nytt fönster)

Språk