Foto på bokcirkelkassar.
 
Har du en bokcirkel? Eller vill du starta en?
Nu har biblioteket bokcirkelkassar för utlån!

Vad är en bokcirkelkasse?
Det är en kasse med 6 pocketexemplar av bokcirkelboken, diskussionsfrågor och i de flesta fall en författarpresentation.

Hur får jag tag på en bokcirkelkasse?
Bokcirkelkassarna finns på Ronneby stadsbibliotek. Vill du hämta bokcirkelkassen på en filial går det bra.
Utlån och återlämning görs i lånedisken. 

Kan jag reservera en bokcirkelkasse och hur länge får jag låna den?
Det går att reservera bokcirkelkassen via hemsidan (sökord: bokcirkelkasse)
eller genom att kontakta biblioteket.
Lånetiden är 6 veckor.

Det här är bibliotekets bokcirkelkassar

Språk