Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst för dig som lånar DAISY-talböcker.
"Egen nedladdning" innebär att du själv kan ladda ned talböcker direkt från Legimus.

Legimus är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) webbkatalog. Tjänsten är
förstås kostnadsfri.

Sök och välj själv

Du söker och väljer själv din litteratur när som helst. Det finns mer än 85000 titlar
tillgängliga, dygnet runt!

Vem kan använda Egen nedladdning?

Rätt att låna DAISY-talböcker har personer med någon form av läshinder till exempel
synskada eller dyslexi.

Hur får jag tillgång till "Egen nedladdning"?

Du måste komma till biblioteket personligen för att godkänna ett avtal och få ett
nedladdningstillstånd. Bibliotekets personal visar hur du kommer igång och hur du
gör för att ladda ner talböcker. Är du under 18 år kommer du tillsammans med
målsman.

Kontakt

Verkar tjänsten intressant? Kontakta biblioteket på informationen@bibliotek.ronneby.se eller ring: 0457 - 61 74 71, 0457 - 61 74 77.

Mer att läsa om "Egen nedladdning" på MTM:s hemsida

Språk