Låna på biblioteket

Låna på biblioteket

Det mesta på biblioteket är gratis. Håll koll på lånetiden!

Lånetid

Lånetiden är normalt 28 dagar. Om någon annan har reserverat mediet efter dig blir lånetiden 14 dagar.

Spelfilmer på dvd/video lånas ut i 7 dagar.
Du får låna max 5 spelfilmer samtidigt.

Tidskrifter, tv-spel och dataspel lånas ut i 14 dagar.

Under delar av sommaren är lånetiden förlängd för böcker. Det gäller
inte resehandböcker.

Låna om

Normalt kan du förlänga lånetiden med en period åt gången.
Det går inte om mediet är reserverat av en annan låntagare.
Omlån kan göras max tre gånger. Spelfilmer och tv-spel kan bara lånas om en gång.

För att kunna låna om genom hemsidan, måste du vara inloggad. När du har loggat in väljer du "Mina
lån". Om du vill låna om allt väljer du "Låna om allt", om du vill låna om någon eller
några titlar klickar du i den lilla rutan vid varje lån. Klicka sedan på knappen "Låna
om". Du får direkt veta om du kunde låna om eller inte, det ser du på det nya
återlämningsdatumet.

Reservation

Du kan beställa böcker och andra medier utan kostnad. Är du inloggad med lånekort
och pin-kod kan du reservera själv direkt i katalogen.

Inköpsförslag eller fjärrlån

Du kan föreslå att biblioteket köper den bok, skiva eller film som biblioteket saknar.

Ibland fjärrlånar Ronneby bibliotek från andra bibliotek. Fjärrlån inom Sverige är
gratis, utanför Sverige betalar du den faktiska kostnaden.
Du hittar formulär att använda under Öppet & kontakt i menyn ovan.

Barnfilm

Alla, även barn, får låna barnfilm. Filmerna kan reserveras. Du får låna högst 5 filmer
samtidigt.

Tv-spel

Du måste ha fyllt 16 år för att få låna Tv-spel. Du får låna högst 3 spel åt gången,
lånetiden är 14 dagar.

Lånekort

Lånekort är gratis. Ta med fotolegitimation när du skaffar lånekort och pin-kod. Om
du är under 18 år måste en föräldrar underteckna låneavtalet. Ersättningskort för
vuxen kostar 20 kr.

Mina sidor

Under "Mina sidor" kan du se dina lån och reservationer. Här kan du också ändra
adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. För att logga in till "Mina sidor"
behöver du ett lånekort med pin-kod.
Bibliotekspersonal utför ändringar på barnlånekort.
Låneregler och avgifter kan ändras.

Låntagarregistret

Ronneby bibliotek använder låntagarnas
personuppgifter för administration av lån av olika medier. De personuppgifter som
registreras är: låntagarens personnummer, namn, telefonnummer, adress och eventuellt e-postadress.

Uppgift om adress uppdateras med hjälp av det så kallade SPAR-registret.
Låntagaren har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas hos
Fritids- och kulturnämnden. Låntagaren måste begära detta skriftligt.
Begäran skickas till: Fritids- och kulturnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby

Läs mer om hur Ronneby bibliotek hanterar dina personuppgifter