Lättlästa Boksamtalspåsar

 

Nu har biblioteket lättlästa boksamtalspåsar för utlån! 

Boksamtalspåsarna innehåller böcker på lättläst, bearbetad svenska. Påsarna vänder sig till alla som önskar lättlästa böcker att läsa och diskutera i grupp, och kan lånas av vem som helst – lärare, studieledare, volontärer, omsorgspersonal etc.

Påsarnas syfte är att erbjuda möjlighet till gruppläsning som ska stimulera till ökad språkförståelse och samtal – att genom litteraturen ha något att samlas kring och diskutera.

Vad är en lättläst boksamtalspåse?
Det är en påse med 6 lättlästa exemplar av boksamtalsboken, diskussionsfrågor och i de flesta fall en författarpresentation.
De flesta påsarna vänder sig till unga vuxna och vuxna, svårighetsgraden ligger på medium eller svår. 

Hur får jag tag på en boksamtalspåse?
Boksamtalspåsarna finns på Ronneby stadsbibliotek. Vill du hämta boksamtalspåsen på en filial går det bra. Utlån och återlämning görs i informationsdisken.

Kan jag reservera en boksamtalspåse och hur länge får jag låna den?
Det går bra att reservera boksamtalspåsen via hemsidan (sökord: boksamtalspåse) eller genom att kontakta biblioteket.
Lånetiden är 6 veckor.

 

 

Dessa titlar finns som Lättlästa boksamtalspåsar

Språk