Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du vill skaffa lånekort hos Ronneby bibliotek måste du underteckna ett lånekortsavtal där du förbinder dig att följa våra vilkor, samt uppvisa legitimation. Är du under 18 år är det målsman som skriver under. För att kunna registrera dig i låntagarregistret behöver vi ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och/eller din e-postadress. I samband med registreringen skapas ett unikt ID-nummer kopplat till dig. 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behöver personuppgifterna för att ha kontroll över vår media. Vi behöver också kunna skicka meddelanden, påminnelser och räkningar. Vid återlämning försvinner uppgifterna om dina lån från ditt konto. Vi kan därför inte se vad du har lånat tidigare. Om du är talboks- eller Boken Kommer-låntagare och vill att vi sparar din lånehistorik, skriver vi ett särskilt samtyckesavtal med dig. Om du återlämnar media senare än återlämningsdatumet, registreras en förseningsavgift på ditt konto (taxa beslutad av Fritid- och Kulturnämnden). Har du inte återlämnat mediet en månad efter återlämningsdatum skickas en räkning. Uppgifter om detta finns på ditt konto. När avgiften är betald, raderas den från ditt konto. 

Vi har tydliga uppdaterade rutiner för hur vi ska hantera personuppgifter. Inga personuppgifter finns synliga i biblioteket. Har du skyddad identitet, ta kontakt med oss för mer information. Våra bibliotekssystem och register är låsta och loggas in via personlig inloggning. Vi har tystnadsplikt. Vi ger ingen ny PIN-kod utan legitimation. 

Om du vill avsluta ditt lånekonto kontaktar du oss. Finns inga lån eller avgifter kopplade till ditt konto, avslutar vi detta. Ditt påskrivna avtal plockas bort och personuppgifterna raderas. Har du slutat låna och inte meddelat oss, har vi kvar dina uppgifter i fyra år. Därefter avslutar vi kontot. Vid dödsfall raderas kontot när vi får ett besked om detta. 

Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade

Vi hämtar uppdateringar om personuppgifter från Statens personadressregister SPAR. Telefonnumer och e-postadress ändras däremot inte automatiskt, så se till att meddela oss om förändringar eller ändra själv via "Mina sidor". Personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi lagrar är Fritid- och Kulturnämnden i Ronneby kommun. Vi tecknar i vår tur avtal med de företag/organisationer som kommer i kontakt med samma personuppgifter som vi hanterar, som till exempel Axiell Sverige AB, vilka äger vårt biblioteksdatasystem. 

Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter vi lagrar. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till "Fritid- och kulturnämnden, Ronneby kommun, 372 80 Ronneby". Ronneby kommun har ett dataskyddsombud som du kan vända dig till om du anser att vi använt dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Kontaktuppgifter hittar du på Ronneby kommuns hemsida. 

Om personuppgifter på Ronneby.se

Språk