Utlåningsstation Eringsboda

Utlåningsstationen är placerad i Björklidens trygghetsboende i Eringsboda, i gemensamhetsutrymmet i huvudbygnaden. Öppet alla dagar 07.00 - 21.00
Låna vad du vill och ställ tillbaka när du är klar. Här finns mest vuxenböcker, ljudböcker och lite bilderböcker.

Söker du en speciell bok eller vill välja ur ett annat utbud, kontakta närmaste bibliotek för att låna där. Där kan du också låna dator, skriva ut och kopiera.

Böcker lånade på andra bibliotek i kommunen återlämnas på bemannade bibliotek.

  • Eklidsvägen 16
  • 370 17 Eringsboda

Språk